Realizacje

Przykłady zrealizowanych inwestycji w ostatnich latach:

1. ArcelorMittal Poland S.A.
 • oświetlenie parkingów ekspedycji WCK
 • instalacje elektryczne promienników
  gazowych wykanczalni WCK
 • wymiana oświetlenia hali lejniczej WP-3
 • wykonanie instalacji elektrycznej Wibromatu
 • oświetlenie sufitowe hal ZWD
 • modernizacja suwnicy S-331
 • oświetlenie podajników AW 14-17
 • remont oświetlenia szybu WP3
 • roboty montażowe w branży elektrycznej
 • remont tuneli kablowych
 • remont trafo 110kV
 • remont stycznikowni pomp wodnych
 • remont silników
 • instalacja suwnicy podwieszanej Q 3,2t
 • remont sygnalizacji kolejowej
 • remont podzespołów suwnic oraz przeglądy suwnic
 • remont namiarowni wsadu
 • remont zasyp Wurtha
 • dostawa opraw (234 szt.) i modernizacja oświetlenia sufitowego hal (19) w rejonie Aglomerowni


[Rozmiar: 11191 bajtów]


2. ABB Sp. z o.o. Odział Kraków i Łódź.
 • roboty budowlano-montażowe przy budowie dwustanowiskowego pieca kadziowego
  w ArcelorMittal Poland S.A.
 • roboty budowlano-montażowe przy budowie linii COS 3 w ArcelorMittal Poland S.A.
 • dostawa i montaż konstrukcji stalowych
 • ułożenie kabla 110 kV
 • montaż pola 110 kV
 • montaż aparatury po stronie 33 kV
 • wykonanie instalacji p.po? w komorze transformatora kadziowego
 • wykonanie instalacji stalowozów
 • wykonanie instalacji podajników drutu
 • wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy
 • układanie kabli 6/10kV
 • montaż transformatorów rozdzielczych
  i okablowania
 • montaż i uruchomienie rozdzielnicy SN
  18-to polowej
 • montaż i uruchomienie rozdzielnic
 • wykonanie połączeń kablowych NN i SN
 • wykonanie instalacji pomp ppoż wraz
  z dostawą kabla
 • roboty montażowe - zasilanie suwnic COS.


[Rozmiar: 35607 bajtów][Rozmiar: 8886 bajtów]


3. Apator Control Sp. z o.o.
 • remont suwnicy nr 3 w Koksowni "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej
 • remont suwnicy nr 6
 • wykonanie prac elektroinstalacyjnych na wypycharce specjalnej nr 6
 • wykonanie prac elektromontażowych na suwnicy specjalnej nr 4


[Rozmiar: 11553 bajtów]


4. Elektrobudowa S.A.
 • prace elektromontażowe podczas budowy Baterii Koksowniczej nr 5 na terenie Koksowni "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej
 • wykonanie prac związanych z przekładkami kabli przy pompowni nr 2 na terenie ArcelorMittal Poland S.A
 • prace elektromontażowe w pompowni przygotowania wody użytkowej COS 3


[Rozmiar: 32825 bajtów]


5. HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o.
 • prace montażowe wraz z dostawą materiałów w zakresie automatyki do remontu Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej
 • wykonanie prac montażowych z dostawą materiałów i z zastos. sprzetu przy modernizacji rejonu grudkowników
 • wykonanie prac elektrycznych w rejonie ZWG-D


[Rozmiar: 42231 bajtów] 

6. HK Utrzymanie Ruchu Zakładu
    Wielkopiecowego Sp. z o.o
 • prace remontowe urządzeń Hali Lejniczej Wielkiego Pieca nr 2 - rozdzielnie RN 8/2
  i RN 9/2[Rozmiar: 35990 bajtów] 


7. Energo-Eko-System Sp. z o.o.
 • modernizacja odpylni Hali Lejniczej
  Wielkiego Pieca nr 2


[Rozmiar: 37066 bajtów] 


8. Energoaparatura S.A.
 • wykonanie prac związanych z oświetleniem zewnętrznym na terenie SE 440/110 kV


[Rozmiar: 35115 bajtów]


9. Elektrometal S.A.
 • wykonanie montażu oświetlenia
  awaryjnego na Zakładzie Przeróbczym
  w KWK "Ziemowit"


[Rozmiar: 24212 bajtów]


10. Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o.
 • remont kanałów kablowych
 • wykonanie remontu oświetlenia
  zewnetrznego torów i dróg w rejonie
  ZWP/P03


[Rozmiar: 13558 bajtów]


11. Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
 • montaż tras kablowych elektrycznych
  i teletechnicznych oraz oświetlenie
  parkingu na obiekcie Bonarka City Center
  w Krakowie


[Rozmiar: 13558 bajtów]


12. IQ Controls s.c.
 • projekt i kompleksowe wykonanie
  prac instalacyjnych wraz z dostawą
  materiałów z zakresu okablowania
  AKPiA i BMS obiektu BCC


[Rozmiar: 13558 bajtów]


13. Twelve - Technika świetlna
 • wykonanie prac związanych z modernizacją 
  oświetlenia hali wsadu w ArcelorMittal
  Polnad S.A. w Dąbrowie Górniczej


[Rozmiar: 13558 bajtów]


14. Qumak – Sekom S.A.
 • prace elektro-energetyczne przy budowie    
  Centrum Handlowo – Usługowego
  „Agora” Bytom


[Rozmiar: 13558 bajtów]

15. Elektro-Schubert Sp. z o.o.

Wykonanie dwóch troleji wozu zasypowego wg projektów wykonawczych "Torowisko wozow zasypowych - zasilanie elektryczne" na Koksowni "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej obejmujących m.in.:

 • montaż troleji i izolatorów na gotowych wspornikach z dostawą materiałów i użyciem sprzętu

 • montaż kompletnego wyposażenia ogrzewania troleji zgodnie z dokumentacją

 • wykonanie czynności związanych z utylizacją
  odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy

 • naniesienie na dokumentacjach technicznych wszystkich zmian, które wprowadzono w trakcie realizacji zadania

 [Rozmiar: 13558 bajtów]


[Rozmiar: 13558 bajtów]

16. Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia Sp. z o.o.

Realizacja zadania pod nazwą "Budowa instalacji elektrycznej i AKPiA dla pompowni w Ciepłowni Halemba w Rudzie Śląskiej" zawierającego m.in.:
- dostawy i montaż:

 • rozdzielni pomp obiegowych RPOI-RP02, RP03-RP04
 • rozdzielni za falownikami RFl, RF2,
 • rozdzielnicy automatyki RAKP,

- wykonanie:

 • instalacji i zasilania urządzeń,
 • instalacji AKPiA w zakresie części elektrycznej,
 • ochrony przeciw przepięciowej,
 • ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • połączeń wyrównawczych,
 • automatyki, monitoringu i wizualizacji obiegów w pompowni.[Rozmiar: 13558 bajtów][Rozmiar: 13558 bajtów]

17. "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

Remont oświetlenia kanałów rewizyjnych w hali przeglądowo-naprawczej byłej lokomotywowni w stacji PKP Kraków Płaszów polegający na:

 • wymianie przewodów elektrycznych i lamp oświetleniowych,
 • wymianie i uzupełnienie osprzętu instalacyjnego,
 • wymianie tablicy rozdzielczej.

 
EL-HUT BIS

Tradycje od 1970 roku


Siedziba firmy:
ul. Bałuckiego 9a
30-318 Kraków

tel./fax: (0048) 12 267 75 41
tel.: (0048) 12 267 75 25
biuro@elhut-bis.pl

Kierownictwo Budów:
ul. Kasprzaka 15
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: (0048) 32 792 79 46

NIP: 679-161-34-39
Regon: 357739823


Lokalizacja


OFERUJEMY:

WYKONAWSTWO
- inst. wewn. oświetleniowych
- inst. zewn. oświetleniowych
- inst. siłowych
- inst. odgromowych
- zasilanie suwnic
- oświetlenia ulic i placów

REMONTY, MODERNIZACJE
- suwnic
- ciągów technologicznych
- urządzeń elektroenerg.
- linii kablowych NN i SN