Oferta

Firma "EL-HUT BIS" w szczególności zajmuje się:

 
 • budową i montażem stacji transformatorowo
  - rozdzielczych NN i SN do 110 kV
 • montażem i modernizacją rozdzielni NN i SN
 • utrzymaniem ruchu urządzeń i instalacji elektrycznych
 • budową kablowych linii zasilających do 110kV
 • montażem instalacji wewnętrznych
 • instalacją systemów oświetlenia zewnętrznego
 • montażem i modernizacją tras kablowych
 • rozruchami i wykonaniem pomiarów
 • remontami, montażem, przeglądami suwnic
 • sprzedażą kabli i przewodów produkcji krajowej
  i zagranicznejWszelkich dodatkowych informacji dotyczących naszej oferty usługowej i handlowej udzielimy Państwu pod nr tel./fax.: 12/267-75-41 lub email: biuro@elhut-bis.pl 
EL-HUT BIS

Tradycje od 1970 roku


Siedziba firmy:
ul. Bałuckiego 9a
30-318 Kraków

tel./fax: (0048) 12 267 75 41
tel.: (0048) 12 267 75 25
biuro@elhut-bis.pl

Kierownictwo Budów:
ul. Kasprzaka 15
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: (0048) 32 792 79 46

NIP: 679-161-34-39
Regon: 357739823


Lokalizacja


OFERUJEMY:

WYKONAWSTWO
- inst. wewn. oświetleniowych
- inst. zewn. oświetleniowych
- inst. siłowych
- inst. odgromowych
- zasilanie suwnic
- oświetlenia ulic i placów

REMONTY, MODERNIZACJE
- suwnic
- ciągów technologicznych
- urządzeń elektroenerg.
- linii kablowych NN i SN