Firma

Firma "EL-HUT BIS" powstała w ramach przekształceń własnościowych i restrukturyzacji przedsiebiorstwa "Elektromontaż-2" w Krakowie.
Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych elektromonterów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na budowach zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Posiadamy własne zaplecze logistyczno - magazynowe w Dąbrowie Górniczej.
W minionych latach "EL-HUT BIS" był wykonawcą robót elektroenergetycznych na wielu różnych obiektach przemysłowych na terenie Polski.

Specjalizujemy sie przede wszystkim w wykonawstwie robót w zakresie niskich, średnich
i wysokich napięć, montażu konstrukcji kablowych, muf i głowic kablowych, zbrojeniu szaf sterowniczych, rozdzielni NN I SN, pomiarach po montażowych oraz modernizacji suwnic, wciągników i wciągarek (uprawnienia UDT).

Firma posiada również dział sprzedaży kabli i przewodów producentów polskich oraz zagranicznych. Zdobyte zaufanie podczas wieloletniej współpracy z dostawcami pozwoliło nam wypracować bardzo korzystne warunki rabatowe dla naszych klientów.

W sierpniu 2018 roku "EL-HUT BIS" uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z normą ISO 9001:2015.

EL-HUT BIS

Tradycje od 1970 roku


Siedziba firmy:
ul. Bałuckiego 9a
30-318 Kraków

tel./fax: (0048) 12 267 75 41
tel.: (0048) 12 267 75 25
biuro@elhut-bis.pl

Kierownictwo Budów:
ul. Kasprzaka 15
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: (0048) 32 792 79 46

NIP: 679-161-34-39
Regon: 357739823


Lokalizacja


OFERUJEMY:

WYKONAWSTWO
- inst. wewn. oświetleniowych
- inst. zewn. oświetleniowych
- inst. siłowych
- inst. odgromowych
- zasilanie suwnic
- oświetlenia ulic i placów

REMONTY, MODERNIZACJE
- suwnic
- ciągów technologicznych
- urządzeń elektroenerg.
- linii kablowych NN i SN